Informācija presei

Ceturtdien, 29. oktobrī Madonā notiks noslēdzošais triju konferenču “Vecāks, bērns, sabiedrība” cikla pasākums. Iepriekšējās šī cikla konferences notika 15. oktobrī Jelgavā un 22. oktobrī Kuldīgā.

Ņemot vērā epidemioloģisko situāciju, konferences apmeklētāju skaits ir ierobežots, taču tās norisei būs iespējams sekot tiešsaistē inspekcijas mājaslapā www.bti.gov.lv un vietnē www.facebook.com/VBTAInspekcija. Konferenču ieraksts arī ir un būs pieejams iestādes mājaslapā.

Konferences iecerētas, lai atbalstītu un iedrošinātu ikvienu ģimeni, kas uzņēmusi bez vecāku gādības palikušu bērnu kādā no ārpusģimenes aprūpes formām.

Pasākumi secīgi skar dažādu vecumposmu bērnu aktuālos jautājumus – pirmā konference Jelgavā bija veltīta bērnu līdz pirmsskolas vecumam problemātikai, otrā Kuldīgā – sākumskolas un pamatskolas vecuma bērniem, bet noslēdzošā konference Madonā – vidusskolēniem un jauniešiem. Ņemot vērā konferenču saturisko dažādību, iesakām iepazīties ar visu pasākumu saturu.

Pielikumā iespējams iepazīties ar konferences darba kārtību.