Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas Konsultatīvā nodaļa, kas bez maksas sniedz konsultatīvo atbalstu ģimenēm ar bērniem, bērniem ar uzvedības problēmām un saskarsmes grūtībām, bērnu likumiskajiem pārstāvjiem vai aprūpētājiem un valsts un pašvaldību speciālistiem darbam ar ģimenēm ar bērniem, jūlijā nestrādās.

Konsultatīvās nodaļas speciālisti turpinās darbu 2. augustā.