Ārlietu ministrijas Konsulārais departaments sadarbībā Labklājības ministriju, Tieslietu ministriju un Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekciju ir izstrādājis Instrukciju par nepilngadīgo personu intervēšanu pārstāvniecībās ārvalstīs, gadījumos, kad bāriņtiesām nepieciešams  noskaidrot nepilngadīgas personas un/vai tās viesģimeņu/audžuģimeņu pārstāvju viedokli, kuras atrodas ārpus Latvijas teritorijas.

Aicinām iepazīties ar šo materiālu.