Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija ir sagatavojusi informatīvi metodisko materiālu vecākiem "Strīdu, kas izriet no aizgādības tiesībām, un domstarpību risināšanas kārtība un iespējas".

Materiāls domāts galvenokārt vecākiem, taču var būt noderīgs arī speciālistiem.

Lai iepazītos ar šo materiālu, lūdzam lejuplādēt pielikumu.