Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas Konsultatīvā nodaļa ir sagatavojusi informatīvās lapas pedagogiem, sociālajiem darbiniekiem un citiem bērnu tiesību aizsardzībā strādājošajiem, kā arī vecākiem un bērnu likumiskajiem pārstāvjiem par projektu un Konsultatīvās nodaļas pakalpojumiem.

Ar informatīvajām lapām var iepazīties, lejuplādējot pielikumu.