Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas ieteikumi par Ministru kabineta 2020. gada 22. septembra noteikumu Nr.592 “Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 19. decembra noteikumos Nr. 1037 "Bāriņtiesas darbības noteikumi"” piemērošanu bāriņtiesu darbībā.

Lai iepazītos ar ieteikumiem, lūdzam lejuplādēt pielikumu