Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas ir sagatavojusi bukletu ar aicinājumu sabiedrībai aktīvāk iesaistīties audžuģimeņu kustībā. Bukletā atrodama būtiskākā informācija, kas nepieciešama cilvēkiem, kuri domā par iespēju kļūt par audžuvecākiem, kā arī kontakti detalizētākas informācijas saņemšanai.

Bukleta elektroniskā versija pieejama pielikumā.