Buklets vecākiem un pedagogiem

Informatīvs buklets, kurā vecākiem un pedagogiem uzskatāmā veidā iekļautas Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktās bērnu un jauniešu, vecāku un pedagogu tiesības un pienākumi.


Apkopotais informatīvais materiāls vecākiem un pedagogiem var kalpot kā īsa rokasgrāmata. Bukletā ievietota arī valsts bērnu tiesību aizsardzības inspektoru kontaktinformācija.