Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija ir uzsākusi ikgadējo bāriņtiesu priekšsēdētāju zināšanu pilnveides semināru organizēšanu. Informējam, ka līdzīgi kā iepriekšējos gados, seminārus plānots organizēt dažādos valsts  reģionos.

Pirmais seminārs tiks rīkots  22.oktobrī -  Rīgā, nākošie  4.novembrī -  Rēzeknē, 5.novembrī – Liepājā, 11.novembrī -  Rīgā,  12.novembrī – Daugavpilī un pēdējais seminārs 19.novembrī -  Smiltenē.

Seminārā uzmanība tiks pievērsta sekojošām tēmām :

 ·audžuģimeņu ikgada izvērtēšana,

·vardarbībā cietušo aizsardzība civilprocesuālā un policejiskā kārtībā,

·valsts kompensācija cietušajiem,

·NPAIS sistēma.

Par semināru norises laiku un vietu informēsim papildus, nosūtot uzaicinājumu uz semināru katrai bāriņtiesai individuāli uz e-pasta adresi.