BĀRIŅTIESAS PRIEKŠSĒDĒTĀJA, BĀRIŅTIESAS PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKA UN BĀRIŅTIESAS LOCEKĻA ZINĀŠANU PILNVEIDES MĀCĪBU PROGRAMMA

Programmas adresāts:

bāriņtiesas priekšsēdētājs, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieks un bāriņtiesas loceklis.

Programmas mērķis:

  • papildināt zināšanas bērnu prettiesiskas aizvešanas gadījumu risināšanā;
  • papildināt zināšanas bērnu tiesību un interešu aizsardzības jomā.
  •  

Tematika ar laika sadali:

1. Latvijas un starptautisko tiesību aktu piemērošana bērnu tiesību aizsardzībā...............................................................................   8 stundas

  • valsts un pašvaldību iestāžu sadarbības, risinot jautājumus par bērnu prettiesiskas aizvešanas civiltiesiskajiem aspektiem, jomu regulējošie normatīvie akti:
    • konvencijas;
    • starpvalstu līgumi;
    • Ministru kabineta noteikumi.

2. Institūciju sadarbība un kompetence bērnu personisko un mantisko tiesību un interešu ievērošanas nodrošināšanā ................................................................................................... 16 stundas

  • bērnu obligātā ārstēšana, to regulējošie normatīvie akti;
  • psihologu tiesības, pienākumi un atbildība, sniedzot atzinumus par personas (vecāku, bērna, u.c.) psiholoģisko izpēti;
  • bāriņtiesas loma, nodrošinot ārstniecības iestādē ievietota bērna tiesību aizsardzību.

Kursa norise:

kursa ilgums 24 stundas.