Vēršam uzmanību, ka ar 2009.gada 1.jūliju piemērojami Ministru kabineta 2009.gada 17.jūnija noteikumi Nr.569 "Noteikumi par rajonu (pilsētu) tiesu, to tiesu namu un apgabaltiesu tiesu namu darbības teritorijām". Saskaņā ar minēto noteikumu 3. un 6.punktu Administratīvajai rajona tiesai ir tiesu nami Jelgavā, Rēzeknē, Valmierā un Liepājā, un to darbības teritorijas nosaka saskaņā ar šo noteikumu 2.pielikumu. Savukārt, piemērojot Administratīvā procesa likumu, par Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu nama darbības teritoriju ir uzskatāma Administratīvās rajona tiesas teritorija, kas neietilpst šo noteikumu 3.punktā minēto tiesu namu darbības teritorijās un ir noteikta šo noteikumu 3.pielikumā. Tātad:

Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu nama darbības teritorijā ietilpst  Rīgas un Jūrmalas pilsēta, kā arī Ādažu, Babītes, Baldones, Carnikavas, Garkalnes, Ikšķiles, Inčukalna, Krimuldas, Ķeguma, Ķekavas, Lielvārdes, Mālpils, Mārupes, Ogres, Olaines, Ropažu, Salaspils, Saulkrastu, Sējas, Siguldas un Stopiņu novads. Adrese: Antonijas iela 6, Rīga, LV - 1010.

Jelgavas tiesu nama darbības teritorijā ietilpst Jelgavas un Jēkabpils pilsēta, kā arī Aizkraukles, Aknīstes, Auces, Bauskas, Dobeles, Engures, Iecavas, Jaunjelgavas, Jaunpils, Jelgavas, Jēkabpils, Kandavas, Kokneses, Krustpils, Neretas, Ozolnieku, Pļaviņu, Rundāles, Salas, Skrīveru, Tērvetes, Tukuma, Vecumnieku un Viesītes novads. Adrese: Atmodas iela 19, Jelgava, LV - 3007.

Liepājas tiesu nama darbības teritorijā ietilpst Liepājas un Ventspils pilsēta, kā arī Aizputes, Alsungas, Brocēnu, Dundagas, Durbes, Grobiņas, Kuldīgas, Nīcas, Pāvilostas, Priekules, Rojas, Rucavas, Saldus, Skrundas, Talsu, Vaiņodes un Ventspils novads. Adrese: Lielā iela 4, Liepāja, LV - 3401.

Rēzeknes tiesu nama darbības teritorijā ietilpst Daugavpils un Rēzeknes pilsēta, kā arī Aglonas, Balvu, Baltinavas, Ciblas, Dagdas, Daugavpils, Ilūkstes, Kārsavas, Krāslavas, Līvānu, Ludzas, Preiļu, Rēzeknes, Riebiņu, Rugāju, Vārkavas, Viļakas, Viļānu un Zilupes novads. Adrese: Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV - 4601.

Valmieras tiesu nama darbības teritorijā ietilpst Valmieras pilsēta, kā arī Alojas, Alūksnes, Amatas, Apes, Beverīnas, Burtnieku, Cesvaines, Cēsu, Ērgļu, Gulbenes, Jaunpiebalgas, Limbažu, Līgatnes, Lubānas, Madonas, Mazsalacas, Naukšēnu, Pārgaujas, Priekuļu, Raunas, Rūjienas, Salacgrīvas, Smiltenes, Strenču, Valkas, Valmieras, Varakļānu un Vecpiebalgas novads. Adrese: Voldemāra Baloža iela 13a, Valmiera, LV - 4201.

Ievērojot minēto, lēmumos nepieciešams korekti norādīt iestādes, kurā var pārsūdzēt bāriņtiesas pieņemtos administratīvos aktus, adresi.