Pielikumā atrodami metodiskie ieteikumi "Bāriņtiesu darbība ārkārtējās situācijas laikā".