Pamatojoties uz Ministru kabineta 2006. gada 5. decembra noteikumu Nr. 984 "Noteikumi par bāriņtiesas priekšsēdētāja, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka un bāriņtiesas locekļa mācību programmas saturu un apmācības kārtību", publicējam minētās programmas paraugu.

Ar programmas paraugu var iepazīties, lejuplādējot pielikumu.