Pievienotajā dokumentā iespējams iepazīties ar 2010. gadā kontatēto problēmjautājumu bāriņtiesu darbā apkopojumu.