Bāriņtiesas nosaukums

Adrese

Telefona numurs

E-pasta adrese

Alūksnes novada bāriņtiesa (Alūksne, Alsviķu, Annas, Ilzenes, Jaunalūksnes, Jaunannas, Jaunlaicenes, Kalncempju, Liepnas, Malienas, Mālupes, Mārkalnes, Pededzes, Veclaicenes, Zeltiņu, Ziemeru pagasti)

Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes novads, LV - 4301

64 323 129

barintiesa@aluksne.lv

Amatas, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas un Raunas novada bāriņtiesa

Jāņa Poruka iela 8, Cēsis, LV - 4101

64 119 911

apvienotabt@apvienotabt.lv

Beverīnas novada bāriņtiesa (Kauguri, Brenguļi, Trikāta)

Nākotnes iela 2, Trikātas pagasts, Beverīnas novads, LV - 4731

64 707 256

barintiesa@beverina.lv

Burtnieku novada bāriņtiesa (Burtnieku, Vecates, Matīšu, Ēveles, Rencēnu, Valmieras pagasti)

Vanagu ielā 2, Valmiermuiža, Valmieras pag., Burtnieku nov. LV-4219

64 223 275

barintiesa@burtniekunovads.lv

Cesvaines novada bāriņtiesa

Pils iela 1A, Cesvaine, Cesvaines novads, LV - 4871

64 852 031

barintiesa@cesvaine.lv

Cēsu novada bāriņtiesa (Cēsis un Vaives pagasts)

Bērzaines iela 16/18, Cēsis, Cēsu novads, LV–4101

64 127 744;

64 127 891

info.barintiesa@cesis.lv 

Ērgļu novada bāriņtiesa (Ērgļu, Jumurdas, Sausnējas pagasti)

Rīgas iela 10, Ērgļi, Ērgļu pagasts, Ērgļu novads, LV - 4840

64 871 453

barintiesa@ergli.lv

Gulbenes novada bāriņtiesa (Gulbene, Jaungulbenes, Daukstu, Līgo, Lejasciema, Beļavas, Litenes, Stāmerienas, Stradu, Galgauskas, Lizuma, Tirzas, Druvienas, Rankas pagasti)

Ābeļu iela 8, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401

64 473 238

barintiesa@gulbene.lv

Kocēnu novada bāriņtiesa (Bērzaines, Dikļu, Kocēnu, Vaidavas, Zilākalna pagasti)

Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu novads, LV - 4220

27 891 660;

64 207 684;

64 207 692

barintiesa@kocenunovads.lv

Lubānas novada bāriņtiesa (Lubāna un Indrānu pagasts)

Tilta iela 11, Lubāna, Lubānas novads, LV-4830

64 820 920

barintiesa@lubana.lv 

Madonas novada bāriņtiesa (Madona, Aronas, Barkavas, Bērzaunes, Dzelzavas, Kalsnavas, Lazdonas, Liezēres, Ļaudonas, Mārcienas, Mētrienas, Ošupes, Praulienas, Sarkaņu, Vestienas pagasti)

Parka iela 4, Madona, Madonas novads, LV - 4801

64 807 295

barintiesa.novads@madona.lv

Mazsalacas novada bāriņtiesa (Mazsalacas pilsēta; Mazsalacas, Ramatas, Sēļu, Skaņkalnes pagasts)

Parka iela 31, Mazsalaca, Mazsalacas novads, LV - 4215

25 616 064;

20 268 513

barintiesa@mazsalacasnovads.lv 

Naukšēnu novada bāriņtiesa (Naukšēnu, Ķoņu pagasti)

„Pagasta nams”, Naukšēni, Naukšēnu pagasts, Naukšēnu novads, LV - 4244

64 250 902;

64 263 779

barintiesa@naukseni.lv 

Priekuļu novada Liepas bāriņtiesa (Liepas, Mārsnēnu pagasti)

Rūpnīcas iela 18, Liepa, Liepas pagasts, Priekuļu novads, LV - 4128

64 107 305

liepa@priekulunovads.lv

Priekuļu novada Priekuļu bāriņtiesa (Priekuļu un Veselavas pagasti)

Cēsu prospekts 5, Priekuļi, Priekuļu pagasts, Priekuļu novads, LV - 4126

64 107 869

Inita.jansone@priekulunovads.lv

Rūjienas novada bāriņtiesa (Rūjiena, Vilpulkas, Ipiķu, Jeru, Lodes pagasti)

Raiņa iela 3, Rūjiena, Rūjienas novads, LV - 4240

64 263 447

rujiena@rujiena.lv 

Smiltenes novada bāriņtiesa (Smiltene, Apes, Bilskas, Blomes, Brantu, Gaujienas, Grundzāles, Launkalnes, Palsmanes, Raunas, Smiltenes, Trapenes, Variņu, Virešu pagasti)

Dārza iela 11, Smiltene, Smiltenes novads, LV - 4729

64 707 574

barintiesa@smiltene.lv

Strenču novada bāriņtiesa (Strenču, Sedas pilsētas un Plāņu un Jērcēnu pagasti)

Valkas iela 16, Strenči, Strenču novads, LV - 4730

64 715 632

barintiesa@strencunovads.lv

Valmieras bāriņtiesa

Lāčplēša iela 2, Valmiera, LV - 4201

64 207 159;

64 207 179

barintiesa@valmiera.lv

Valkas novada bāriņtiesa (Valka, Ērģemes, Valkas, Kārķu, Vijciema, Zvārtavas pagasti)

Semināra iela 9, Valka, Valkas novads, LV - 4701

64 725 933

barintiesa@valka.lv

Varakļānu novada bāriņtiesa (Varakļāni, Varakļānu un Murmastienes pagasts)

Rīgas iela 13, Varakļāni, Varakļānu novads, LV - 4838

64 860 841

barintiesa@varaklani.lv

Vecpiebalgas novada bāriņtiesa (Dzērbene, Ineši, Kaive, Taurene un Vecpiebalga)

„Norkalni”-2, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, LV – 4122

64 172 018

barintiesa@vecpiebalga.lv;

taurene@vecpiebalga.lv