Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija ir sagatavojusi ieteikumus bāriņtiesas darbības aktuālākajos jautājumos pēc ārkārtējās situācijas atcelšanas