Pielikumā lūdzam skatīt informāciju par laikā no 2007. gada 29. augusta līdz 2008. gada 1. martam rīkotajiem bāriņtiesu priekšsēdētāju zināšanu pilnveides semināriem