Aicinām iepazīties ar aktualizētajiem metodiskajiem ieteikumiem bāriņtiesām par lietu piekritību.

To iespējams izdarīt, lejuplādējot pielikumu.