Bāriņtiesas nosaukums Adrese Telefona numurs E-pasta adrese
Aizputes novada bāriņtiesa (Aizputes pilsēta, Aizputes pagasta un Lažas pagasta, Cīravas, Kalvenes, Kazdangas administratīvās teritorijas) Avotu iela 2, Aizpute, Aizputes novads, LV-3456 63 459 146 barintiesa@aizpute.lv
Brocēnu novada bāriņtiesa (Brocēni, Ciecere, Blīdene, Remte, Gaiķi) Skolas iela 17, Brocēni, Brocēnu novads, LV - 3851 63 807 299; 63 807 605 barintiesa@broceni.lv; barintiesa.vietnieks@broceni.lv
Durbes novada bāriņtiesa (Durbes pilsēta, Durbes, Dunalkas, Tadaiķu, Vecpils pagasts) Skolas iela 3, Durbe, Durbes novads, LV - 3440 63 451 962 barintiesa@durbe.lv
Grobiņas novada bāriņtiesa (Grobiņa, Medzes, Gaviezes, Grobiņas, Bārtas pagasti) Lielā iela 54, Grobiņa, Grobiņas novads, LV-3430 63 497 960 barintiesa@grobinasnovads.lv
Kuldīgas novada bāriņtiesa (Kuldīgas pilsēta, Alsungas, Ēdoles, Gudenieku, Īvandes, Kabiles, Kurmāles, Laidu, Padures, Pelču, Rendas, Rumbas, Skrundas, Snēpeles, Turlavas, Vārmes pagasti) Baznīcas iela 9, Kuldīga, Kuldīgas novads LV - 3301 63 350 144; 63 323 605; 63 323 655; 27 809 453 barintiesa@kuldiga.lv
Liepājas pilsētas bāriņtiesa Jelgavas iela 48, Liepāja, LV - 3401 63 422 496; 63 401 994 barintiesa@dome.liepaja.lv
Nīcas novada bāriņtiesa (Nīcas un Otaņķu pagasti) Bārtas iela 6, Nīca, Nīcas pagasts, Nīcas novads, LV - 3473 63 489 499 tiesa@nica.lv
Pāvilostas novada bāriņtiesa (Pāvilostas pilsēta, Sakas un Vērgales pagasti) Dzintaru iela 73, Pāvilosta, Pāvilostas novads, LV - 3466 63 484 565 barintiesa@pavilosta.lv
Priekules novada bāriņtiesa (Priekule, Virgas, Kalētu, Gramzdas, Bunkas pagasti) Saules iela 1, Priekule, Priekules novads, LV - 3434 63 461 240 barintiesa@priekulesnovads.lv
Rucavas novada bāriņtiesa (Rucavas un Dunikas pagasti) „Pagastamāja”, Rucava, Rucavas pagasts, Rucavas novads, LV - 3477 25 904 979; 28 446 362 sanita.cepleniece@rucava.lv
Saldus novada bāriņtiesa (Saldus pilsēta, Ezeres, Vadakstes, Jaunauces, Jaunlutriņu, Kursīšu, Nīgrandes, Novadnieku, Pampāļu, Rubas, Saldus, Šķēdes, Vadakstes, Zaņas, Zirņu, Zvārdes, Lutriņu) Slimnīcas iela 3a, Saldus, Saldus novads, LV - 3801 62 801 444 barintiesa@saldus.lv 
Talsu novada bāriņtiesa (Sabile, Stende, Talsi un Valdemārpils, pagasti – Abava, Ārlava, Balgale, Dundaga, Ģibuļi, Īve, Kolka, Ķūļciems, Laidze, Lauciene, Lībagi, Lube, Mērsrags, Roja, Strazde, Valdgale, Vandzene, Virbi) Kareivju iela 7, Talsi, Talsu novads, LV - 3201 63 232 118 barintiesa@talsi.lv
Vaiņodes novada bāriņtiesa (Vaiņode un Embūtes pagasti) Raiņa iela 23A, Vaiņode, Vaiņodes pagasts, Vaiņodes novads, LV-3435 63 484 916 vainodes.barintiesa@inbox.lv
Ventspils pilsētas bāriņtiesa Sarkanmuižas dambis 5-47, Ventspils, LV - 3601 63 601 247; 63 601 248 barintiesa@ventspils.lv
Ventspils novada bāriņtiesa (Piltenes pilsēta, Ances, Jūrkalnes, Popes, Puzes, Tārgales, Ugāles, Usmas, Užavas, Vārves, Ziras, Zlēku pagasti) Skolas iela 4, Ventspils, LV - 3601 63 620 507 sandra.jurcika@ventspilsnd.lv