Jaunumi Video

Lai sniegtu izglītojošu un metodoloģisku palīdzību pirmsskolas izglītības iestāžu darbiniekiem, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2021. gada aprīlī rīko trīs tiešsaistes sesijas “Pirmskolu izaicinājumi darbā ar bērniem”.

Otrā sesija norisinājās 14. aprīlī, tās tēma bija sadarbība ar vecākiem, problēmu savlaicīga pamanīšana un konfliktu risināšanas ar kolēģiem vai bērnu vecākiem iespējas un metodes . Ar auditoriju strādāja praktizējoša mediatore Lolita Terēze Nicmane.