Lai sniegtu izglītojošu un metodoloģisku palīdzību pirmsskolas izglītības iestāžu darbiniekiem, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2021. gada aprīlī rīko trīs tiešsaistes sesijas “Pirmskolu izaicinājumi darbā ar bērniem”.

Pirmā sesija norisinājās 8. aprīlī, tās tēma bija pirmskolas izglītības iestāžu darbinieku iekšējo resursu atjaunošana darbā ar bērniem, skarot arī tādas problēmas kā stress un profesionālā izdegšana, iespējas tās atpazīt un izvairīties no sekām. Ar auditoriju strādāja psiholoģijas doktorants, teologs un lektors Indulis Paičs.