Informācija presei Jaunumi Preses relīze
BTAD rezultāti 2021. g. 1. puse

Šī gada pirmajā pusē Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas (VBTAI) Bērnu tiesību aizsardzības departamenta inspektori veikuši 125 bērnu tiesību ievērošanas pārbaudes. Lielākā daļa no tām veikta izglītības iestādēs.

VBTAI saņemtajos iesniegumos un sūdzībās par iespējamajiem bērnu tiesību pārkāpumiem visbiežāk minēta nepedagoģisku disciplinēšanas metožu izmantošana darbā ar bērniem, vienaudžu savstarpējās vardarbības epizodes u.c.

Aizvadītajos 2021. gada sešos mēnešos uzsāktas arī 49 administratīvā pārkāpuma lietas par fizisku un/ vai emocionālu vardarbību pret bērniem no iestāžu darbinieku puses.

Detalizētāka informācija atrodama pielikumā.