Informācija presei Jaunumi

Tā kā projekta kapacitāte pašlaik ir izsmelta, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas (VBTAI) Konsultatīvā nodaļa pārtrauc pieņemt iesniegumus ESF līdzfinansētā projekta 9.2.1.3/16/I/001 “Atbalsta sistēmas pilnveide bērniem ar saskarsmes grūtībām, uzvedības traucējumiem un vardarbību ģimenē” ietvaros īstenotajām bezmaksas ģimenes psihoterapijas konsultācijām ģimenēm ar bērniem.