Informācija presei Jaunumi Preses relīze
Gunita Kovaļevska

Otrdien, 7. jūnijā, Ministru kabinets par Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas (VBTAI) vadītāju apstiprināja līdzšinējo inspekcijas vadītāja vietnieci Gunitu Kovaļevsku.

Gunita Kovaļevska līdz šim jau ilgstoši veica vadītāja pienākumus, viņa teicami pārzina ne tikai politikas īstenošanas un attīstības jautājumus, bet arī veiksmīgi pārvaldīja inspekcijas administratīvo darbu, rūpējās par komandas vienotību, izglītošanu un atbalstu, kā arī veica saimniecisku darbību ar iestādes resursiem. Īpaši tika novērtētas kandidātes zināšanas un pieredze, risinot tiesību normu piemērošanas jautājumus, tostarp sadarbībā ar jomā iesaistītajām iestādēm. Gunitai Kovaļevskai ir augstākā juridiskā izglītība, viņa VBTAI strādā kopš 2018. gada.
 

Izvēloties VBTAI vadītāju, valdība ņēma vērā iestādes izaicinājumus - bērnu tiesību aizsardzības sistēmas pakāpeniska pilnveide, tostarp bāriņtiesu funkcionālās pārraudzības īstenošana, bāriņtiesu darbinieku sertifikācijas administrēšana, bāriņtiesu metodiskās vadības funkcijas stiprināšana utt.

Informāciju sagatavoja:

Egils Zariņš, Labklājības ministrijas Komunikācijas nodaļas sabiedrisko attiecību speciālists, 64331829, egils.zarins@lm.gov.lv