Informācija presei Jaunumi Preses relīze
Semināri novembris - decembris

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 24. novembrī, 1. un 9. decembrī rīkos tiešsaistes seminārus ārpusģimenes aprūpes iestāžu darbiniekiem.

Semināros dažādu jomu speciālisti skatīs ārpusģimenes aprūpē strādājošajiem būtiskas un ikdienā noderīgas tēmas. Seminārā “Stresa mazināšana krīzes apstākļos” kognitīvi biheiviorālā terapeite apmācībā Jurita Smiltiņa stāstīs par to, kā atšķirt stresu un trauksmi, kas ir iracionālas domas un kā tās ietekmē cilvēka trauksmes līmeni. Semināra klausītāji tiks iepazīstināti ar dažādām stresa mazināšanas tehnikām, kā, piemēram, kļūdainās domāšanas maiņu u.c.

Seminārā “Bērna pašregulācijas spēju attīstīšana – priekšnoteikumi un praktiskas idejas” Ģimeņu atbalsts centra “Tilts” vadītājs Kaspars Prūsis dalīsies savā pieredzē par bērnu spējām regulēt savas emocijas un uzvedību, bet seminārā “Pašaprūpes un apzinātības nozīme un prakse” psiholoģe, psihoterapeite Andrija Viškere turpinās iepriekš aizsākto tēmu un palīdzēs rast iespējas labāk saprast bērnu, viņa vajadzības un iespējas sniegt atbalstu un palīdzību.

Semināri tiek organizēti, lai sniegtu informatīvo atbalstu un zināšanas ārpusģimenes aprūpē strādājošajiem speciālistiem. Apgūstot jaunas zināšanas un pielietojot tās ikdienā, speciālisti uzlabos savas iespējas būt par patiesi ieinteresētiem, zinošiem un uzticamiem draugiem un palīgiem ārpusģimenes aprūpē augošajiem bērniem.

Semināri norises laiks - 24. novembris, 1. un 9. decembris, no plkst. 10:00 – 12:30.

Lai pieslēgtos semināru norisei, to norises dienā būs jāseko saitei https://www.youtube.com/user/vbtai/videos.