Informācija presei Jaunumi Preses relīze
BTAD 10 mēneši

Aizvadītajos 2021. gada 10 mēnešos Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas (VBTAI) Bērnu tiesību aizsardzības departamenta inspektori veikuši 157 bērnu tiesību ievērošanas pārbaudes. Lielākā daļa no tām veikta izglītības iestādēs.

VBTAI saņemtajos iesniegumos un sūdzībās par iespējamajiem bērnu tiesību pārkāpumiem visbiežāk minēta nepedagoģisku disciplinēšanas metožu izmantošana darbā ar bērniem, vienaudžu savstarpējās vardarbības epizodes, nepietiekama sadarbība ar vecaākiem u.c.

Minētajā laika posmā uzsākta arī 71 administratīvā pārkāpuma lieta par fizisku un/ vai emocionālu vardarbību pret bērniem no iestāžu darbinieku puses.

Ārpusģimenes aprūpes iestādēs pārbaudītas 283 personu lietas. Ārkārtējās situācijas apstākļos pārbaudes veiktas attālināti, pieprasot informāciju rakstveidā. Pārbaudēs lielākoties skatīto emocionālās un fiziskās vardarbības gadījumi, kā arī metodes, kas iestādēs tiek izmantotas disciplinēšanai un vardarbības prevencijai.

 

Detalizētāka informācija atrodama pielikumā.