Informācija presei Jaunumi

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas priekšnieks Jānis Ābele ar 2021. gada 29. jūnija rīkojumu Nr.1-1/29 ir apstiprinājis Bāriņtiesas lietu paraugnomenklatūru (turpmāk – paraugnomenklatūra). Paraugnomenklatūra ir saskaņota ar Latvijas Nacionālo arhīvu, Labklājības ministriju, Tieslietu ministriju un Latvijas Bāriņtiesu darbinieku asociāciju.

Ar to var iepazīties, lejuplādējot pielikumu. Pielikumā atrodama arī bāriņtiesas lietu paraugnomenklatūras lietošanas un lietvedības jautājumu metodiskie norādījumi.