Jaunumi

Saeima pieņēmusi lēmumu izmaksāt vienreizēju pabalstu 500 EUR apmērā arī par bērniem, kuri atrodas bērnu ārpusģimenes aprūpes iestādē, sociālās korekcijas izglītības iestādē vai ieslodzījuma vietā.

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) atbalstu izmaksās 30 dienu laikā no brīža, kad saņems vecāka, aizbildņa, audžuģimenes vai bērnu aprūpes iestādes vadītāja iesniegumu.

Lai saņemtu atbalstu, bērna vecākam vai likumiskajam pārstāvim jāiesniedz VSAA adresēts iesniegums, norādot pabalsta saņēmēja un bērna personas datus, kontaktinformāciju, kā arī kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas konta numuru.