Tā kā projekta kapacitāte šobrīd ir izsmelta, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas  Konsultatīvā nodaļa pārtrauc pieņemt iesniegumus ESF līdzfinansētā projekta 9.2.1.3/16/I/001 “Atbalsta sistēmas pilnveide bērniem ar saskarsmes grūtībām, uzvedības traucējumiem un vardarbību ģimenē” ietvaros īstenotajām bezmaksas ģimenes psihoterapijas konsultācijām ģimenēm ar bērniem.

 

No 5. maija Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas (VBTAI) Konsultatīvā nodaļa ESF līdzfinansētā projekta 9.2.1.3/16/I/001 “Atbalsta sistēmas pilnveide bērniem ar saskarsmes grūtībām, uzvedības traucējumiem un vardarbību ģimenē” ietvaros sāk nodrošināt bezmaksas ģimenes psihoterapijas konsultācijas ģimenēm ar bērniem.

Šis ir 2021. gada martā uzsāktā izmēģinājumprojekta otrais posms, tādēļ aicinām pieteikties TIKAI tās ģimenes, kuras iepriekšējā posmā (no 2021. gada marta līdz 2022. gada februārim) NAV saņēmušas ģimenes psihoterapijas konsultācijas.

Konsultācijas sniegs Latvijas Sistēmisko un ģimenes psihoterapeitu biedrības (turpmāk – biedrība) psihoterapijas speciālisti gan savās prakses vietās, gan tiešsaistē, izmantojot ģimenēm ērtu tiešsaistes rīku.

Ģimenes psihoterapijas konsultāciju mērķis ir stiprināt ģimeni kā vienotu veselumu, palīdzot identificēt un mazināt problēmas, kas traucē ģimenes sekmīgai funkcionēšanai. 

Ģimenes psihoterapijas konsultācijas var notikt gan piedaloties visai ģimenei vienlaicīgi, gan atsevišķiem tās locekļiem, piemēram, vienam vecākam un bērnam, vecākiem bez bērniem, u.c., gan vienam ģimenes loceklim kā individuālās konsultācijas. Jebkurā gadījumā psihoterapijas speciālists kopā ar ģimeni noteiks terapijas mērķus un atbilstoši tiem plānos nepieciešamo terapiju, stiprinot ģimeni kopumā, atklājot tajā līdz šim slēptos resursus, pilnveidojot un attīstot sadarbības un konfliktu risināšanas prasmes utt.

Psihoterapijas speciālisti pakalpojuma ietvaros neveiks atzinumu sagatavošanu tiesām, bāriņtiesām vai citām valsts vai pašvaldību iestādēm.

Konsultāciju garums būs no vienas stundas līdz pusotrai stundai. Katra ģimene neatkarīgi no konsultāciju skaita varēs saņemt ne vairāk kā desmit konsultāciju stundas.

Visus pieteikšanās dokumentus lūdzam skatīt zemāk – “Iesniegums psihoterapijas konsultāciju saņemšanai". Turpat atrodams arī biedrības piesaistīto psihoterapijas speciālistu saraksts, kurā varēsiet norādīt trīs sev vēlamākos speciālistus, taču situācijās, kad pieprasījums būs liels un  izvēlētais psihoterapijas speciālists tuvākajā laikā nebūs pieejams, tiks piedāvāts cits psihoterapijas speciālists, kuru nebūsiet iepriekš norādījuši.

Lai pieteiktos pakalpojumam, nepieciešams:

  • nosūtīt ar drošu elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu un tā pielikumus uz e-pasta adresi konsultativaiscentrs@bti.gov.lv;
  • vai arī parakstītus dokumentus pa pastu nosūtīt uz adresi Ventspils iela 53, Rīga, LV 1002, norādot “Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas Konsultatīvajai nodaļai”.

Neskaidrību gadījumā lūdzam sazināties ar Konsultatīvās nodaļas vadītāju Ingu Gulbi, tālr. 26 808 563.