Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas (VBTAI) priekšniece Laila Rieksta - Riekstiņa pēc saskaņošanas ar Labklājības ministriju un Tieslietu ministriju ir apstiprinājusi jaunu bāriņtiesas priekšsēdētāja, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka un bāriņtiesas locekļa zināšanu pilnveides mācību programmu. Minētajā programmā ir iekļautas tēmas, kuras, veicot bāriņtiesu darba uzraudzību un metodisko vadību, par nepieciešamām ir atzinusi VBTAI, kā arī tēmas, kuras kā nepieciešamas ir norādījuši bāriņtiesu darbinieki.

Nepieciešamība pēc jaunas programmas ir aktualizējusies, ņemot vērā to, ka kopš 2007. gada (kad toreizējais bērnu un ģimenes lietu ministrs A. Baštiks apstiprināja izstrādāto zināšanu pilnveides programmu) ir veikti būtiski grozījumi vairākos normatīvajos aktos, kā arī tādēļ, ka pēc administratīvi teritoriālās reformas daudzviet Latvijas bāriņtiesās ir mainījies personāls.

Detalizētāku informāciju lūdzam skatīt pielikumā.