Priekšniece

Drukāt

 

 

 

 

Laila RIEKSTA - RIEKSTIŅA

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas priekšniece

 

 


Izglītība

 

1974.-1979.                 Latvijas Universitāte, Juridiskā fakultāte, kvalifikācija – jurists

1971.-1974.                 Jūrmalas 4.vidusskola

 

Papildizglītība

 

1997.- 1998.                Apmācības programma „Efektīva komunikācija un

efektīva vadība” Rīgas Ekonomikas

augstskolā

1997.                           Apmācības kurss „Lektors-bāriņtiesu un pagasttiesu

darbinieku izglītotājs”

1994.-1995.                 Apmācības kurss „ Labklājības sistēmas

administrēšana” ES- Phare projekta ietvaros

1994.-1995.                 Apmācības kurss „Sociālās palīdzības sistēmas

                                    darbinieks”

 

Darba pieredze

 

No 2005. dec.              Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas

priekšniece

2003.- 2005.                Bērnu un ģimenes lietu ministrija, Bērnu tiesību

                                    aizsardzības departamenta direktore

2002.- 2003.                Labklājības ministrija, Iekšējā audita departamenta

direktora vietniece

2000.- 2002.                Labklājības ministrija, Sociālās palīdzības politikas un

prognozes nodaļas vadītāja

1998.- 2000.                Labklājības ministrija, Bērnu un ģimenes nodaļas

vadītāja

1995.-1998.                 Ogres rajona padome, bērnu tiesību metodiķe

1991.-1995.                 Ogres pilsētas sociālās aprūpes centrs, sociālā darbiniece darbam ar ģimenēm un bērniem
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi

Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 25.06.2016