Kontaktinformācija

Drukāt
Kontaktinformācija

Amata nosaukums

Vārds, uzvārds

E-pasta adrese

Tālrunis

VADĪBA

Priekšnieks

Jānis Ābele janis.abele@bti.gov.lv

Priekšnieka vietniece

Gunita Kovaļevska

gunita.kovalevska@bti.gov.lv

67 359 137

BĒRNU TIESĪBU AIZSARDZĪBAS DEPARTAMENTS

Departamenta direktore

Evija Rācene

evija.racene@bti.gov.lv

67 359 153

Departamenta direktora vietniece

Liene Masļeņikova

 

 

Galvenā inspektore

Baiba Skrabāne

baiba.skrabane@bti.gov.lv

67 359 144

Galvenā inspektore

Vita Zariņa

vita.zarina@bti.gov.lv

67 359 157

Galvenā inspektore

Ingrīda Tikiņa

ingrida.tikina@bti.gov.lv

67 359 131

Vecākā inspektore

Sintija Birze

sintija.birze@bti.gov.lv

67 359 130

Vecākā inspektore

Regīna Melberga

regina.melberga@bti.gov.lv

67 359 146

Galvenā inspektore – Rēzekne

Gunita Kopeika

gunita.kopeika@bti.gov.lv

64 628 145

Vecākā inspektore – Rēzekne

Anita Daugule

anita.daugule@bti.gov.lv

64 628 145

Galvenā inspektore – Daugavpils

Edīte Milevska

edite.milevska@bti.gov.lv

65 422 337

Vecākā inspektore – Daugavpils

Lilita Tamane

lilita.tamane@bti.gov.lv

65 422 337

BĀRIŅTIESU UN AUDŽUĢIMEŅU DEPARTAMENTS

Departamenta direktors

Valentīna Gorbunova

valentina.gorbunova@bti.gov.lv

67 359 151

Departamenta direktora vietniece

Laura Ķurbe

 

 

Galvenā inspektore

Aija Erno

aija.erno@bti.gov.lv

67 359 152

Vecākā inspektore

Inese Zvirgzdiņa

inese.zvirgzdina@bti.gov.lv

67 359 149

Vecākā inspektore

Sigita Karaļuka

sigita.karaluka@bti.gov.lv

67 359 154

Vecākā inspektore - Rīga

Brigita Veidmane

brigita.veidmane@bti.gov.lv

67 359 142

Vecākā inspektore – Rēzekne

Inese Kapača

inese.kapaca@bti.gov.lv

64 623 389

Vecākais inspektors – Daugavpils

Aleksejs Makuševs

aleksejs.makusevs@bti.gov.lv

65 422 336

ĢIMEŅU AR BĒRNIEM ATBALSTA DEPARTAMENTS

Departamenta direktore

Amanda Vēja

amanda.veja@bti.gov.lv

67 359 147

Departamenta direktora vietniece

Anda Sauļūna

anda.sauluna@bti.gov.lv

67 359 158

Referenti/es

Sigita Dēliņa, Anita Ērgle, Ilze Garkalne, Māra Jansone, Reinalds Rimša, Marija Sorokina, Evita Vikmane, Jānis Lapa, Ilona Gehtmane - Hofmane, Ivars Koškins, Santa Laimiņa, Ieva Smukause, Lāsma Lagzdiņa

ADMINISTRATĪVĀ NODAĻA

Nodaļas vadītājs

Jānis Ukše

janis.ukse@bti.gov.lv

67 359 138

Lietvedības pārzine

Liene Bokova

pasts@bti.gov.lv

67 359 128

Lietvedības pārzine

Dace Rošāne

pasts@bti.gov.lv

67 359 128

Informācijas vadības speciālists

Kristaps Daukšte

kristaps.daukste@bti.gov.lv

67 359 136

Automobiļa vadītājs

Helmārs Immers

helmars.immers@bti.gov.lv

Vadošais eksperts (struktūrvienību sadarbības un stratēģiskās plānošanas nodrošināšanā)

Taivo Trams

taivo.trams@bti.gov.lv

67 359 145

JURIDISKĀ NODAĻA

Nodaļas vadītājs

Sanita Zarāne

sanita.zarane@bti.gov.lv

67 359 135

Juriskonsults

Sindijs Logins

sindijs.logins@bti.gov.lv

67 359 140

ESF LĪDZFINANSĒTAIS PROJEKTS 9.2.1.3/16/I/001 “ATBALSTA SISTĒMAS PILNVEIDE BĒRNIEM AR SASKARSMES GRŪTĪBĀM, UZVEDĪBAS TRAUCĒJUMIEM UN VARDARBĪBU ĢIMENĒ”

Priekšnieka vietniece projekta 9.2.1.3/16/I/001 “Atbalsta sistēmas pilnveide bērniem ar saskarsmes grūtībām, uzvedības traucējumiem un vardarbību ģimenē” ietvaros

 

 

 

Konsultatīvās nodaļas vadītāja

Inga Gulbe

inga.gulbe@bti.gov.lv

67 893 546

Grāmatvede

Olga Vingre

olga.vingre@bti.gov.lv

67 893 547

Vadošā finansiste

Ilze Grudule

ilze.grudule@bti.gov.lv

67 893 547

Projekta konsultante administratīvajos jautājumos

Arita Skarnele

arita.skarnele@bti.gov.lv

67 893 548

Konsultatīvās nodaļas lietvede

Natālija Maķējeva

konsultativaiscentrs@bti.gov.lv

67 359 129

Psiholoģe

Vineta Laizāne

vineta.laizane@bti.gov.lv

67 893 549

Psiholoģe

Marija Musatova

marija.musatova@bti.gov.lv

67 893 552

Sociālā darbiniece

Jūlija Blažuka

Sociālā darbiniece

Sandra Rancāne

sandra.rancane@bti.gov.lv

67 893 550

Sociālā darbiniece

Elīna Kalnupelniece

elina.kalnupelniece@bti.gov.lv

67 893 551

Speciālā pedagoģe

Envija Brūdere

envija.brudere@bti.gov.lv

67 893 502

Speciālā pedagoģe

Dace Lonerte

dace.lonerte@bti.gov.lv

67 893 503

Psihiatre

Marina Loseviča

marina.losevica@bti.gov.lv

67 893 503

Psihiatre

Olga Sidorova

olga.sidorova@bti.gov.lv

 

Atkarību profilakses speciāliste

Maija  Jēkabsone

maija.jekabsone@bti.gov.lv

67 893 501

Projekta konsultants bērnu tiesību aizsardzības jomā

Jānis Pāvulēns

janis.pavulens@bti.gov.lv

67 893 501

 
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 25.11.2020