Kontaktinformācija

Drukāt
Kontaktinformācija

Amata nosaukums

Vārds, uzvārds

E-pasta adrese

Tālrunis

PRIEKŠNIECE

Priekšniece

Marianna Dreja marianna.dreja@bti.gov.lv

Priekšnieka vietniece

Anita Gotharde

anita.gotharde@bti.gov.lv

67 359 128

BĒRNU TIESĪBU AIZSARDZĪBAS DEPARTAMENTS

Departamenta direktore

Inga Krastiņa

inga.krastina@bti.gov.lv

67 359 134

Departamenta direktora vietniece

Liene Masļeņikova

 

 

Galvenais inspektors – Rīga

Sindijs Logins

sindijs.logins@bti.gov.lv

67 359 156

Galvenā inspektore – Rīga

Mairita Spulle

mairita.spulle@bti.gov.lv

67 359 146

Galvenā inspektore – Rīga

Dagne Frankoviča

Galvenā inspektore – Rīga

Ivita Dambeniece

ivita.dambeniece@bti.gov.lv

67 359 157

Vecākā inspektore – Rīga

Ina Hižņikova

ina.hiznikova@bti.gov.lv

67 359 131

Vecākā inspektore – Rīga

Baiba Skrabāne

baiba.skrabane@bti.gov.lv

67 359 153

Galvenā inspektore – Rēzekne

Rita Vasiļjeva

rita.vasiljeva@bti.gov.lv

64 628 145

Vecākā inspektore – Rēzekne

Gunita Kopeika

gunita.kopeika@bti.gov.lv

64 628 145

Vecākā inspektore – Daugavpils

Edīte Milevska

edite.milevska@bti.gov.lv

65 422 337

Galvenā inspektore – Valmiera

Renāte Alberga

renate.alberga@bti.gov.lv

64 233 585

Vecākā inspektore – Valmiera

Jūlija Miranoviča

julija.miranovica@bti.gov.lv

64 233 586

Galvenā inspektore – Liepāja

Inga Dobele

inga.dobele@bti.gov.lv

63 429 624;

fakss 63 429 625

Vecākā inspektore – Liepāja

Ilona Šlisere

ilona.slisere@bti.gov.lv

63 429 624;

fakss 63 429 625

BĀRIŅTIESU UN AUDŽUĢIMEŅU DEPARTAMENTS

Departamenta direktore

Valentīna Gluščenko

valentina.gluscenko@bti.gov.lv

67 359 135

Galvenā inspektore

Aija Blūma

aija.bluma@bti.gov.lv

67 359 150

Vecākā inspektore

Laura Ķurbe

laura.kurbe@bti.gov.lv

67 359 148

Vecākā inspektore

Katrīna Sudakova

katrina.sudakova@bti.gov.lv

67 359 149

Vecākais inspektors

Edgars Bojārs

edgars.bojars@bti.gov.lv

67 359 154 

Referente - Rīga

Brigita Veidmane

Referente - Rīga

Kristīne Timofejeva

kristine.timofejeva@bti.gov.lv

67 35 9142

Vecākā inspektore – Rēzekne

Inese Kapača

inese.kapaca@bti.gov.lv

64 623 389

Referents – Daugavpils

Aleksejs Makuševs

aleksejs.makusevs@bti.gov.lv

65 422 336

Referente – Valmiera

Sanita Kokenberga

sanita.kokenberga@bti.gov.lv

64 233 586

ĢIMEŅU AR BĒRNIEM ATBALSTA DEPARTAMENTS

Departamenta direktore

Amanda Vēja

amanda.veja@bti.gov.lv

67 359 147

Departamenta direktora vietniece

Dace Āķe

dace.ake@bti.gov.lv

67 893 686

Referents

Taivo Trams

taivo.trams@bti.gov.lv

67 359 145

Referenti/es

Sigita Dēliņa, Anita Ērgle, Ilze Garkalne, Māra Jansone, Reinalds Rimša, Anda Sauļūna, Marija Sorokina, Ļubova Vasečko, Evita Vikmane, Jānis Lapa, Ilona Gehtmane - Hofmane

ADMINISTRATĪVĀ NODAĻA

Nodaļas vadītājs

Jānis Ukše

janis.ukse@bti.gov.lv

67 359 138

Lietvedības pārzine

Liene Bokova

pasts@bti.gov.lv

67 359 128

Informācijas vadības speciālists

Kristaps Daukšte

kristaps.daukste@bti.gov.lv

67 359 136

Automobiļa vadītājs

Helmārs Immers

helmars.immers@bti.gov.lv

ESF LĪDZFINANSĒTAIS PROJEKTS 9.2.1.3/16/I/001 “ATBALSTA SISTĒMAS PILNVEIDE BĒRNIEM AR SASKARSMES GRŪTĪBĀM, UZVEDĪBAS TRAUCĒJUMIEM UN VARDARBĪBU ĢIMENĒ”

Priekšnieka vietniece projekta 9.2.1.3/16/I/001 “Atbalsta sistēmas pilnveide bērniem ar saskarsmes grūtībām, uzvedības traucējumiem un vardarbību ģimenē” ietvaros

Liene Kauliņa – Bandere

liene.kaulina-bandere@bti.gov.lv

67 359 143

Konsultatīvās nodaļas vadītāja

Inga Millere

inga.millere@bti.gov.lv

67 893 546

Vadošā finansiste

Olga Vingre

olga.vingre@bti.gov.lv

67 893 547

Projekta konsultante administratīvajos jautājumos

Līga Rēdere

liga.redere@bti.gov.lv

67 893 548

Konsultatīvās nodaļas lietvede

Natālija Maķējeva

konsultativaiscentrs@bti.gov.lv

67 359 129

Psiholoģe

Vineta Laizāne

vineta.laizane@bti.gov.lv

67 893 549

Psiholoģe

Marija Musatova

marija.musatova@bti.gov.lv

67 893 550

Sociālā darbiniece

Elīna Kalnupelniece

elina.kalnupelniece@bti.gov.lv

67 893 551

Sociālā darbiniece

Ginta Voinarovska

ginta.voinarovska@bti.gov.lv

67 893 552

Speciālā pedagoģe

Inese Roste

inese.roste@bti.gov.lv

67 893 502

Psihiatre

Ilona Sprūģe

ilona.spruge@bti.gov.lv

67 893 503

Psihiatre

Ija Cimdiņa

ija.cimdina@bti.gov.lv

67 893 503

Atkarību profilakses speciāliste

Maija Žuka - Jēkabsone

maija.zuka-jekabsone@bti.gov.lv

67 893 501

Projekta konsultants bērnu tiesību aizsardzības jomā

Jānis Pāvulēns

janis.pavulens@bti.gov.lv

67 893 501

Iestādes oficiālā elektroniskā pasta adrese: pasts@bti.gov.lv

Konsultatīvās nodaļas elektroniskā pasta adrese: konsultativaiscentrs@bti.gov.lv

Iestādes darba laiks: katru darba dienu no plkst. 8:30 līdz 17:00 (pirmdienās līdz plkst. 18:00, piektdienās līdz plkst. 16:00). Pirmssvētku dienās darba laiks no plkst. 8:30 līdz 14:00.

Bērnu un pusaudžu bezmaksas uzticības tālruņa 116111 darba laiks: visu diennakti.

Ērtākai un ātrākai informācijas apmaiņai un

pakalpojumu saņemšanai iesakām izmantot elektroniskos saziņas līdzekļus

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija elektroniskajā saziņā izmanto Microsoft Office datņu formātus (doc; docx; xls; xlsx). Maksimālais vienā reizē iesūtāmais datņu lielums nedrīkst pārsniegt 20 megabaitus.

 

 
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 27.05.2020