Institūcijas budžeta izdevumi

14.08.2015
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija publisko amatpersonām izmaksāto atalgojumu 2015. gada jūlijā.
13.07.2015
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija publisko amatpersonām izmaksāto atalgojumu 2015. gada jūnijā.
04.02.2015

 Publiskojam Paskaidrojumu par ministrijas (citas centrālās valsts iestādes) valsts pamatbudžeta līdzekļu pieprasījumu vidējam termiņam.

Ar to var iepazīties, lejuplādējot pielikumu.

18.06.2013
Informācija par amatu iedalījumu grupās atbilstoši pamatfunkcijām.
18.06.2013
Informācija par sociālajām garantijām un to noteikšanas kritērijiem.
18.06.2013
Informācija par amatpersonu un darbinieku mēnešalgas apmēru sadalījumā pa amatu grupām.
16.06.2011
Informācija par amatpersonu un darbinieku mēnešalgas apmēru sadalījumā pa amatu grupām.MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi

Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 31.08.2015