Metodiskie ieteikumi darbā ar bērniem

22.05.2007Drukāt
Ieteikumi internātskolu un ārpusģimenes aprūpes iestāžu vadītājiem vardarbības mazināšanai audzēkņu vidū

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas (VBTAI) rīkotajos semināros 9. un 10. maijā internātskolu un ārpusģimenes aprūpes iestāžu vadītājiem pedagogi un psihologi sniedza padomus un ieteikumus, kā atpazīt un mazināt vardarbību audzēkņu vidū.


Rīgas pedagoģijas vadības augstskolas Dr.paed. profesore Valentīna Romenkova izskaidroja tematu „Deprivētu bērnu identitātes veidošana”. Tie ir bērni, kuriem vēl neapzinātā bērnībā sniegta pārāk maza uzmanība un ir bijis pārāk maza saskarsme ar citiem cilvēkiem, tādēļ pieaugot, viņiem trūkst sociālu iemaņu.

 

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas priekšniece Laila Rieksta–Riekstiņa semināros klātesošos iepazīstināja ar vardarbības profilaksi iestādē.

 

Savukārt inspekcijas psiholoģes Iluta Vilnīte un Marija Sorokina stāstīja par vardarbības formām, cēloņiem un emocionālās vardarbības sekām.

 

Rīgas 5. speciālās internātpamatskolas pedagoģe Ilze Jerāte runāja par tēmu „Pozitīva pieredze emocionālās un fiziskās vardarbības novēršanā”, iepazīstinot ar savas skolas praksi vardarbības izskaušanā.


Pievienotie materiāli

 
Deprivētu bērnu identitātes vediošana - Valentīna RomenkovaVardarbības formas, cēloņi un iespējamie risinājumi - Marija SorokinaEmocionālās vaardarbības sekas - Iluta Vilnīte
Ar bērnu iestāžu personālu saistītie vardarbības riski - Iluta VilnītePozitīva pieredze emocionālās un fiziskās vardarbības novēršanā iestādē - Ilze JerāteMeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 25.11.2020