Metodiskie ieteikumi darbā ar bērniem

06.12.2006Drukāt
Radoša pieeja konfliktsituāciju risināšanai skolā

Līdz ar demokrātijas ienākšanu skolā visai jūtami ir mainījušās skolotāju un skolēnu attiecības. Skolēni aizvien biežāk un uzstājīgāk sāk aizstāvēt savas tiesības, kontrolēt un ietekmēt ne tikai mācību procesu, bet arī attiecības ar pedagogiem. Ne vienmēr tas notiek apzināti un korekti, radot iespaidu skolotājiem par viņu darba un personības noniecinājumu.


2006. gada 26. oktobrī konferencē „Kā es jūtos skolā?” Rīgas 5. speciālās internātspamatskolas skolotāja Ilze Jerāte dalījās pieredzē, kā veiksmīgi risināt dažādas konfliktsituācijas skolā.

 

Konflikts – pretēju mērķu, interešu, pozīciju, viedokļu vai uzskatu sadursme, emocionāli spēcīgs, grūti atrisināms problēmu saasinājums, nopietnas nesaskaņas, strīds, kurā vienas puses interešu īstenošana reāli vai šķietami izslēdz otras puses interešu īstenošanu. Tā kā ir dabiski, ka indivīdiem ir atšķirīgas intereses, konflikts saskarsmē ir dabisks un no tā nevar izvairīties, bet jau no bērnības jāmāca un jāmācās to nevardarbīgi un produktīvi risināt.


Pievienotie materiāli

 
Prezentācija - Radoša pieeja konfliktsituāciju risināšanai skolāMeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 25.11.2020