Metodiskie ieteikumi darbā ar bērniem

14.12.2006Drukāt
Skolēna motivācija mācīties un apmeklēt skolu – tās priekšnoteikumi un riska faktori

Skolēna sekmes ir atkarīgas ne tikai no viņa prasmēm un centības, bet arī komforta sajūtas skolā un motivācijas mācīties vai tās trūkuma. Nereti tas, vai skolēns jūtas savu vienaudžu pieņemts, vai viņš savā ģimenē jūtas labi, vai kāds cits apstāklis, kas it kā neskar zinību apguvi, ir izšķirošs viņa attieksmei pret mācībām un citiem cilvēkiem.


2006. gada 26. oktobrī Rīgas Centra daiļamatniecības pamatskolas sociālā pedagoģe Valija Auziņa konferencē „Kā es jūtos skolā?” norādīja, ka iespējams, tieši mūsdienās skolniekiem ir visgrūtāk atrast savu vietu klases kolektīvā, gan sabiedrībā vispār. Līdzās pusaudžiem jau raksturīgajai iepriekšējo paaudžu vērtību noliegšanai, viņiem ir jāatrod kompromiss ar pašreiz kā nekad agrāk nemitīgi mainīgo pasauli un tās prasībām. Nespējot piemēroties apkārtējai videi, palielinās iespēja, ka pasliktināsies pusaudžu uzvedība, pieaugs konfliktu skaits ar apkārtējiem, pasliktināsies sekmes u.t.t.

 

Prezentācijas materiālā V.Auniņa uzskaita faktorus, kas nosaka skolēna motivāciju mācīties, sekmju pazemināšanās cēloņus un iespējamos rīcības variantus, lai palīdzētu pusaudžiem rast savu vietu kā skolā, tā sabiedrībā.


Pievienotie materiāli

 
Prezentācija - pieredze Rīgas Centra daiļamatniecības pamatskolāMeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 25.11.2020