Metodiskie ieteikumi darbā ar bērniem

06.05.2009Drukāt
Metodiskais materiāls „16-18 gadus vecu jauniešu, kuri dzīvo ārpus ģimenes aprūpes iestādēs, sagatavošana patstāvīgas dzīves uzsākšanai”

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas psiholoģes izstrādājušas un sagatavojušas metodisko materiālu „16-18 gadus vecu jauniešu, kuri dzīvo ārpus ģimenes aprūpes iestādēs, sagatavošana patstāvīgas dzīves uzsākšanai”.


 

Šis metodiskais materiāls paredzēts gan aprūpes iestāžu administrācijai, to darbiniekiem, kā arī psihologiem vai sociāliem darbiniekiem, kas strādā ar jauniešiem un gatavo viņus patstāvīgai dzīvei pēc pilngadības sasniegšanas.

 

Metodisko materiālu iespējams pielietot arī izglītojošās nodarbībās ar aprūpes iestāžu bērniem. To var izmantot psihologs un sociālais darbinieks individuālā vai grupas darbā ar aprūpes iestāžu audzēkņiem.

 

Metodiskajā materiālā ir pieejami gan sociālpsiholoģiski vingrinājumi, gan praktiski ieteikumi, gan arī cita noderīga informācija jauniešu sociālo un sadzīves prasmju pilnveidošanai.

 

Metodiskā materiāla autores: Mag.psych. Amanda Gruze un Kristīne Ķiece.

 

Pārpublicēšanas vai citēšanas gadījumā atsauce uz autorēm obligāta.


Pievienotie materiāli

 
Metodiskais materiālsMeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 25.11.2020