Metodiskie ieteikumi darbā ar bērniem

08.10.2008Drukāt
„Izglītības iestādes, sociālā dienesta, bāriņtiesas un citu iestāžu kompetence starpinstitucionālajā sadarbībā, veicot preventīvo darbu un risinot vardarbības gadījumus pret bērnu”

Metodiskie ieteikumi domāti izglītības iestāžu, sociālā dienesta, bāriņtiesu un citu iestāžu darbā, kas nodarbojās ar bērnu tiesību aizsardzību. Ieteikumos aprakstīti konkrēti piemēri un detalizēts skaidrojums, kādas ir iesaistīto pušu atbildības un kompetences (pamatojoties uz normatīvajiem aktiem), kā arī rīcības shēmas un veicamie pasākumi, gadījumos ,kad pastāv aizdomas par iespējamiem bērnu tiesību pārkāpumiem.


 

Šeit pieejami metodiskie ieteikumi„Izglītības iestādes, sociālā dienesta, bāriņtiesas un citu iestāžu kompetence starpinstitucionālajā sadarbībā, veicot preventīvo darbu un risinot vardarbības gadījumus pret bērnu”.


Pievienotie materiāli

 
Metodiskie ieteikumiMeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 25.11.2020