Izglītības programmu paraugi speciālo zināšanu bērnu tiesību aizsardzības jomā apguvei

04.03.2016

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija (VBTAI) publicē sarakstu ar iestādēm, kas saskaņojušas apmācību programmas bērnu tiesību aizsardzības jomā.

 

 

29.04.2014

Labklājības ministrija ir sagatavojusi un apstiprinājusi izglītības programmas paraugu speciālo zināšanu bērnu tiesību aizsardzības jomā apguvei speciālistiem.

Ar profesionālās kvalifikācijas pilnveides izglītības programmas speciālo zināšanu bērnu tiesību aizsardzības jomā apguvei 40 akadēmisko stundu apmērā, kā arī zināšanu pilnveides izglītības programmas speciālo zināšanu bērnu tiesību aizsardzības jomā apguvei 24 akadēmisko stundu apmērā paraugiem var iepazīties, lejuplādējot pielikumus.
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi

Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 21.09.2017