Iekšējās kārtības realizēšana iestādē

14.12.2006Drukāt
Ieteikumi skolas somu svara un to negatīvās ietekmes uz bērnu veselību samazināšanai

2006. gada 24. novembrī Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija rīkoja diskusiju, kuras mērķis bija rast risinājumu skolas somu svara un līdz ar to – negatīvās ietekmes uz bērnu veselību – samazināšanai.


Latvijas Universitātes (LU) Pedagoģijas un psiholoģijas institūta pētījumā „Skolēna skolas somas svara un mācību grāmatu poligrāfiskā noformējuma ietekme uz skolēna veselību” konstatēts, ka ikdienā skolēni somās nēsā līdz pat trīs reizes lielāku svaru nekā tas ir atļauts 2002. gada 27. decembrī pieņemtajos Ministru kabineta noteikumos „Higiēnas prasības vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības iestādēm”. Vidēji 28% skolēnu somu svars pārsniedz pieļaujamo. Tomēr galvenā problēma ir smaguma milzīgā ietekme uz bērna organismu, kas pusaudžu un, jo sevišķi, bērnu vecumā tikai attīstās un nav gatavs izturēt ilgstošu un smagu fizisku slodzi.

 

Tāpēc novembra beigās notikušajā diskusijā sanākušās institūcijas vienojās par turpmākajiem uzdevumiem, kas katrai no organizācijām ir jāpaveic. VBTAI no savas puses solīja 2007. gadā informatīvu atbalstu idejai, lai skolēni sev nevajadzīgās grāmatas nodotu bibliotēkām, tādējādi tur veidotu grāmatu komplektu, kuru gados jaunāki skolēni izmantotu tikai mācībām skolās, kamēr pašu nopirktās – mājās. Taču šim ievadam pievienotajā dokumentā „Ieteikumi” atrodama Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) 2002. gada 7. maijā sagatavota vēstule, kas balstīta uz jau minētā LU Pedagoģijas un psiholoģijas institūta pētījuma secinājumiem un piedāvājumiem skolas somu svara samazināšanai.

 

Kopumā par sadarbību somu svara samazināšanai vienojās Izglītības satura un eksaminācijas centrs, IZM, Latvijas izglītības apgādu asociācija, Rīgas domes izglītības, jaunatnes un sporta departaments, Rīgas Skolēnu dome, Valsts sanitārā inspekcija un VBTAI.


Pievienotie materiāli

 
Ieteikumi skolas somu svara un to negatīvās ietekmes uz bērnu veselību samazināšanaiMeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 26.09.2020