Aktivitātes

09.07.2010Drukāt
Informācija par plānotajām aktivitātēm

Kustības „Draudzīga māja” laikā Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija  sadarbībā ar partneriem piedāvās kustības dalībniekiem dažādas iespējas iesaistīties pasākumos vai aktivitātēs. Būtiskākās no tām:

 

  • Kustības „Draudzīga māja” logo izveides konkurss bērniem – tiks izsludināts konkurss par logo izveidi kustībai „Draudzīga māja”, kurā varēs piedalīties ikviens bērnu ārpusģimenes aprūpes iestādē (turpmāk - BĀAI) dzīvojošs bērns vai bērnu grupa.

 

  • BĀAI kolektīvu „Labo darbu krātuvīte” – tā ir iespēja BĀAI audzēkņiem un darbiniekiem apkopot savas iniciatīvas, kas atbilst „Draudzīgas mājas” idejām, dokumentēt tās un nosūtīt Inspekcijai. Savukārt Inspekcijas mājas lapā (www.bti.gov.lv) tiks izveidota īpaša sadaļa, kurā tiks apkopoti iesūtītie darbi, tādējādi dodot iespēju iepazīties ar šo pieredzi iespējami plašākam kustības dalībnieku lokam un plašākai sabiedrībai.

 

  • Filmu konkurss – kustības dalībniekiem tiek piedāvāta iespēja veidot pašu izstrādātas un režisētas filmas par dažādu konfliktu nevardarbīgu risināšanu BĀAI vai skolas vidē, izmantojot plaši pieejamās neprofesionālās filmēšanas tehnoloģijas (digitālās videokameras, telefonu kameras u.tml.). Konkursantu labākie darbi tiks apbalvoti, iespējama arī to pārraide kādā no televīzijas raidījumiem.

 

  • Komiksu konkurss – kustības dalībnieki tiek aicināti veidot populāri – izglītojošus komiksus par konfliktu risināšanu, vardarbības mazināšanu, sadarbību un iekļaušanu. Labākie darbi tiks publiskoti Inspekcijas mājas lapā, kā arī var tikt izmantoti Inspekcijas izdotajos informatīvajos materiālos.

 

  • Sabiedrībā pazīstamu cilvēku viedokļu ievākšanas un dokumentēšana – tiek rosināts projekta dalībniekiem vākt un sev pieejamā veidā dokumentēt (piem., nofilmēt, ierakstīt, aprakstīt) viedokļus, ieteikumus vai personiskās pieredzes atstāstus par dažādu konfliktsituācijām un to risināšanas iespējām no cilvēkiem, kuri ir autoritātes jauniešu auditorijai. Viedokļi tiks apkopoti un padarīti pieejami plašākai sabiedrībai kādā no interneta vietnēm, piemēram, „Draugiem.lv”

 

  • Regulāra konsultatīvā un metodoloģiskā palīdzība kustības dalībniekiem – tiek organizēti semināri, radošās darbnīcas darbiniekiem un audzēkņiem u.tml.

 
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 18.01.2019