Bukleti

22.05.2015

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas ir sagatavojusi bukletu ar aicinājumu sabiedrībai aktīvāk iesaistīties audžuģimeņu kustībā. Bukletā atrodama būtiskākā informācija, kas nepieciešama cilvēkiem, kuri domā par iespēju kļūt par audžuvecākiem, kā arī kontakti detalizētākas informācijas saņemšanai.

Bukleta elektroniskā versija pieejama pielikumā.

01.07.2014

Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS kopā ar kolēģiem no trīs Eiropas valstīm (Poliju, Itāliju un Bulgāriju) realizē projektu „Uzlabojot cietušo tiesību aizsardzību : pieeja juridiskai palīdzībai”, ko finansiāli atbalsta Eiropas Komisija. Projekta mērķis ir veicināt Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2012/29/ES (2012. gada 25. oktobris), ar ko nosaka noziegumos cietušo tiesību, atbalsta un aizsardzības minimālos standartus, paredzēto nosacījumu ieviešanu Latvijā un citās Projekta dalībvalstīs. Projekta ietvaros ir notikuši gan informatīvie semināri, gan sagatavots buklets par cietušo tiesībām uz juridisko palīdzību.


Projekta laikā sagatavotais buklets "Vai esat cietušais? Saņemiet palīdzību!" ir pieejams jejuplādēšanai pielikumā.

11.01.2013

Buklets bērniem un pusaudžiem latviešu valodā

 

„Daži padomi, kā nekļūdīties, sarakstoties internetā” ir informatīvs materiāls, kas sniedz informāciju par iespējām izvairīties no pēridarījumiem un noziedzīgām darbībām internetā un saglabāt personisko drošību.

 

Lai iepazītos ar bukletu, lūdzam lejuplādēt pielikumus


 

 

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas IZDOTIE BUKLETI 

 


Bukleti ir pieejami bez maksas. Tālruņi informācijai 67 359 144, e-pasts: pasts@bti.gov.lv

 

 

07.07.2011

Buklets bērniem un pusaudžiem latviešu valodā

 

„Bērnu un pusaudžu uzticības tālrunis 116111” ir informatīvs materiāls, kas sniedz informāciju par iespējām saņemt psiholoģisko palīdzību, zvanot uz bērnu un pusaudžu uzticības tālruni 116111


07.07.2011

Buklets pedagogiem, sociālajiem darbiniekiem un plašākai sabiedrībai latviešu valodā

 

„Krīzes intervences komanda” ir informatīvs materiāls, kas sniedz informāciju par iespējām saņemt operatīvu palīdzību akūtas krīzes gadījumā, kā arī apraksta izplatītākās krīzes pazīmes un situācijas


04.09.2008

Buklets pusaudžiem latviešu  valodā

 

„Kā veiksmīgāk risināt konfliktu?” ir informatīvs materiāls pusaudžiem, kas var palīdzēt dažādu konfliktsituāciju risināšanā.


04.09.2008

Buklets bērniem latviešu  valodā

 

Informatīvajā bukletā "Kā veiksmīgāk risināt konfliktu? " iekļauti praktiski padomi  un ieteikumi bērniem, kas būs noderīgi gadījumos, ja radusies konfliktsituācija.


04.09.2008

Buklets bērniem latviešu un krievu valodā

 

Bukleta ilustrāciju autori ir paši skolēni, un tajā ir pieejama informācija par Bērnu un pusaudžu uzticības tālruni.

 

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas IZDOTIE BUKLETI 2007.gadā


Bukleti pieejami bez maksas. Šobrīd tie ir ierobežotā daudzumā. Interesēties par tālruni 7359144 vai pa e-pastu: Evija.Sokolova@bti.gov.lv
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi

Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 27.10.2016