Speciālistu apmācība

14.05.2019Drukāt
Aicinām pieteikties apmācībām speciālistus, kam nepieciešamas speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā

Apmācību mērķis – sniegt iespēju speciālistiem iegūt zināšanas un attīstīt prasmes, kas nepieciešamas, lai, pildot darba pienākumus, nodrošinātu bērnu tiesību ievērošanu un aizsardzību.

 

Apmācības plānotas visos piecos Latvijas reģionos.

 

Apmācībām var pieteikties, zvanot pa tālruni: 67551217 ,vai rakstot uz e-pastu: lpmc@lpmc.lv.

 

Saskaņā ar 2019. gada 8. maijā noslēgto līgumu Nr. 5.8 – 5/3 apmācības līdz 2020.gada beigām īsteno biedrība “Latvijas Pašvaldību mācību centrs” šādās VBTAI īstenotā ESF projekta Nr. 9.2.1.3/16/I/001 “Atbalsta sistēmas pilnveide bērniem ar saskarsmes grūtībām, uzvedības traucējumiem un vardarbību ģimenē” īstenošanas ietvaros izstrādātajās  apmācību programmām un metodoloģijās:

1)      profesionālās kvalifikācijas pilnveides izglītības programma speciālo zināšanu apguvei bērnu tiesību aizsardzības jomā 40 akadēmisko stundu apmērā pašvaldību speciālistiem;

2)      zināšanu pilnveides izglītības programma speciālo zināšanu apguvei bērnu tiesību aizsardzības jomā 24 akadēmisko stundu apmērā pašvaldību speciālistiem un psihologiem.

 

Saskaņā ar 2019. gada 17. maijā noslēgto līgumu Nr. 5.8 – 5/4 biedrība “Latvijas Pašvaldību mācību centrs” līdz 2020. gada beigām veiks speciālistu apmācību šādās VBTAI īstenotā ESF projekta Nr. 9.2.1.3/16/I/001 “Atbalsta sistēmas pilnveide bērniem ar saskarsmes grūtībām, uzvedības traucējumiem un vardarbību ģimenē” ietvaros izstrādātajās profesionālās kvalifikācijas pilnveides un zināšanu pilnveides izglītības programmās:

ü  Profesionālās kvalifikācijas pilnveides izglītības programma speciālo zināšanu apguvei bērnu tiesību aizsardzības jomā Valsts policijas un pašvaldības policijas darbiniekiem (40 akadēmisko stundu apmērā);

ü  Zināšanu pilnveides izglītības programma speciālo zināšanu apguvei bērnu tiesību aizsardzības jomā Valsts policijas un pašvaldības policijas darbiniekiem (24 akadēmisko stundu apmērā);

ü  Profesionālās kvalifikācijas pilnveides izglītības programma speciālo zināšanu apguvei bērnu tiesību aizsardzības jomā tiesnešiem, prokuroriem un advokātiem (40 akadēmisko stundu apmērā);

ü  Zināšanu pilnveides izglītības programma speciālo zināšanu apguvei bērnu tiesību aizsardzības jomā tiesnešiem, prokuroriem un advokātiem (24 akadēmisko stundu apmērā);

ü  Profesionālās kvalifikācijas pilnveides izglītības programma speciālo zināšanu bērnu tiesību aizsardzības jomā Ieslodzījuma vietu pārvaldes un sociālās korekcijas izglītības iestāžu darbiniekiem (40 akadēmisko stundu apmērā);

ü  Profesionālās kvalifikācijas pilnveides izglītības programma speciālo zināšanu apguvei bērnu tiesību aizsardzības jomā Valsts probācijas dienesta darbiniekiem (40 akadēmisko stundu apmērā);

ü  Zināšanu pilnveides izglītības programma speciālo zināšanu apguvei bērnu tiesību aizsardzības jomā Ieslodzījuma vietu pārvaldes, Valsts probācijas dienesta un sociālās korekcijas izglītības iestāžu darbiniekiem (24 akadēmisko stundu apmērā);

ü  Zināšanu pilnveides izglītības programma speciālo zināšanu apguvei bērnu tiesību aizsardzības jomā psihologiem (24 akadēmisko stundu apmērā).


Pievienotie materiāli

 
InfografikaApmācību grafiksMeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 29.11.2020