Noderīga pieredze

11.04.2014

Krāslavas pamatskolas pedagoģe Jeļena Japiņa dalās ar savu pieredzi un izstrādāto materiālu klašu audzinātājiem "Drosme draudzēties". Tas radīts, lai mazinātu vardarbību skolā un vairotu savstarpējo cieņu, iecietību un pozitīvu konfliktu risināšanas pieredzi.

Ar prezentācijām var iepazīties, lejuplādējot pielikumu.

21.12.2012

Publicējam kustības "Draudzīga skola" semināros izmantotās prezentācijas par darbu ar skolēniem - kavētājiem un bērniem ar uzvedības traucējumiem.

Ar prezentācijām var iepazīties, lejuplādējot pielikumus.

04.04.2012

Bikstu pamatskolai ir daudz jauku tradīciju un iniciatīvu. Viena no jaunākajām tradīcijām ir skolas konference "Draudzīga skola", kuras gaitā skolēni, skolotāji un vecāki kopīgiem spēkiem noskaidroja iespējas un ceļus, kā padarīt Bikstu pamatskolu par vēl draudzīgāku mācību iestādi.

Sīkāka informācija par projektu atrodama pielikumā.

04.04.2012

Andrupenes pamatskolas skolēni un skolotāji īstenojuši projektu "Esošais un ideālais skolēns, skolotājs, vecāks mūsdienu pasaulē", tādējādi apzinot savas stiprās un vājās puses un nospraužot ceļu, kā attīstīties tālāk gan skolai kopumā, gan katram individuāli.

Sīkāk par projekta ideju un norisi - pielikumā.

28.03.2012

Krāslavas Varavīksnes vidusskolā īstenots vērienīgs pasākums - Veselības nedēļa, veltīts cīņai pret dažādu veidu atkarībām un veselīgam dzīvesveidam. Tā laikā notika gan skolēnu ekspresaptauja par viņu attieksmi pret AIDS slimniekiem, plakātu un instalāciju konkurss, akcija "Sarkanā lentīte", kā arī pasākums "Mēs izvēlamies dārzeņus un augļus", ko mazāko klašu skolēniem organizēja 12. klašu audzēkņi.

Sīkāka informācija par Veselības nedēļas norisi un pasākumiem atrodama pielikumā.

28.03.2012

Mālpils internātpamatskola ir apkopojusi būtiskākos darbus skolas vides uzlabošanai. Te atrodams gan skolēnu brīvprātīgā darba pieredzes apraksts, gan informācija par draudzības pasākumiem ar citām skolām, labdarības dienu organizēšanu, skolēnu pašizaugsmes prezentāciju veidošanu u.tt.

Lai ar skolas pieredzi iepazītos sīkāk, lūdzam lejuplādēt pielikumā esošo prezentāciju.

06.03.2012

Zaķumuižas pamatskola ir viena no aktīvākajām kustības "Draudzīga skola" dalībniecēm. Pielikumā atrodamajā prezentācijā atrodama informācija par skolas būtiskākajām aktivitātēm šīs kustības ietvaros.

06.03.2012

Rīgas 15. vidusskola saviem 5. klašu skolēniem, kas pēc pamatskolas ienāk nākamajā skolas posmā, organizējusi iepazīšanās un adaptēšanās pasākumu "Skola - vieta, kur var iemācīties īsti draudzēties".

28.02.2012

Liepājas A. Puškina 2. vidusskola organizējusi interaktīvu spēli 5. klašu skolēniem "Pēddzinis".

08.02.2012

Savu pieredzi sadarbībā ar valsts institūcijām piedāvā Daugavpils 11. pamatskola.

Lai iepazītos ar prezentāciju, lūdzam lejuplādēt pielikumu.
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi

Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 17.11.2017