Labo darbu krātuve

18.06.2015

Kustības „Draudzīgā skola” dalībnieces Kārsavas vidusskolas 10.a klases Projektu nedēļas laikā strādāja pie sporta pasākuma scenārija izveidošanas, kā arī iepazina Marka Rotko muzeju Daugavpilī.

Sīkāka informācija par šo aktivitāti atrodama pielikumā.

18.06.2015

Kustības „Draudzīgā skola” Vienojošo pasākumu nedēļas ietvaros Kārsavas novada Kārsavas vidusskolas 10.a klases skolēni ar pašu sarūpētām dāvanām devās uz Malnavas pagasta bērnudārzu "Sienāzītis".

Sīkāka informācija par šo aktivitāti atrodama pielikumā.

09.06.2015

Kustības „Draudzīgā skola” ietvaros Kārsavas novada Kārsavas vidusskolas 8.a klases skolēni kopā ar klases audzinātāju V. Tuči iesaistījās aktivitāšu blokā „Maijs – apkārtnes izzināšanas mēnesis”, kur vāca ziedojumus un sniedza atbalstu Rēzeknes namsaimnieks SIA “Dzīvnieku patversme suņiem”.

Sīkāka informācija par šo aktivitāti atrodama pielikumā.

07.05.2014

Kuldīgas 2. vidusskolas 2. klases kolektīvs un skolotāja Anita Milstere stāsta par savu aizvadītā gada labāko darbu - ludziņas "Ziemassvētku sniegs" gatavošanu un uzvedumu skolā. Uzvedums veidots, lai iepriecinātu vecākus, skolotājus un skolas biedrus.

Ar pasākuma norises gaitu var iepazīties, lejuplādējot pielikumu.

07.05.2014

Rīgas 15. vidusskolas kolektīvs visās savās aktivitātēs popularizē kustību "Draudzīga skola". Šoreiz skola dalās ar savu pieredzi, organizējot klases kolektīva saliedēšanas treniņu vidusskolas skolēniem.

Ar treniņa norisi var iepazīties, lejuplādējot pielikumu.

28.04.2014

Riebiņu vidusskolas skolēni jau vairākus gadus rīko labdarības akcijas vietējā kopienā, palīdzot un iepriecinot Rušonas sociālās aprūpes centra un Galēnu sociālās mājas "Rudenāji" iedzīvotājus, kā arī apkārtnē dzīvojošos vientuļos pensionārus.

Sīkāk par to - pielikumā.

28.04.2014

Stalbes vidusskolas 2. un 3. klases skolēni nolēma piedalīties "Labo darbu krātuvē" ar savu projektu "Dāvana skolas puķu dobei". Skolēni saviem spēkiem izaudzēja ziedus un iekārtoja puķu dobi pie skokas, tā priecējot gan audzēkņus un pedagogus, gan skolas apmeklētājus.

Detalizētāks stāstījums par projektu aplūkojams pielikumā esošajā prezentācijā.

11.04.2014

Krāslavas pamatskola aizvadītā gada nogalē īstenojusi radošo darbu projektu "Mans sapņu eņģelītis" sadarbībā ar novada mākslinieci Daigu Lapsu. Izmantojot viņas radošās idejas, tika gatavotas Ziemassvētku dāvanas sadarbībā ar Latvijas Sarkanā krusta Krāslavas, Dagdas un Aglonas novada nodaļām.

Sīkāk lūdzam skatīt pielikumā.

 

11.04.2014

Ludzas 2. vidusskolas kolektīvs sagatavojis stāstu par savu foršo klasi un labajiem darbiem, ko tā dara.

Sīkāk lūdzam skatīt pielikumā.

 

26.03.2014

Randenes pamatskolas skolēni stāsta par savu labdarības projektu, kā mērķis ir sociālās atstumtības mazināšana un nesavtīga prieka dāvāšana citiem.

Pirms Ziemassvētkiem skolēni gatavoja dāvanas VSAC "Latgale" Kalkūnu filiāles bērniem - no dzijas gatavotus lietussardziņus, puķes no konfektēm un papīra utt., bet Pirmajā Adventā nogādāja savas dāvanas Kalkūnu iemītniekiem.

Par to sīkāk - pielikumā.

 
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi

Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 26.11.2015