Oficiālā bāriņtiesu statistika

Pielikumā lūdzam skatīt informāciju par laikā no 2007. gada 29. augusta līdz 2008. gada 1. martam rīkotajiem bāriņtiesu priekšsēdētāju zināšanu pilnveides semināriem

Saskaņā ar plānoto šī gada marta beigās tiks pabeigtas pirmreizējas pārbaudes visās Latvijas bāriņtiesās. 2007.gadā kopā bāriņtiesās veiktas 297 pārbaudes (salīdzinoši - 2006.gadā veiktas 188 pārbaudes), tai skaitā atkārtotās pārbaudes veiktas 54 bāriņtiesās. Kopumā pārbaudīta 8421 bāriņtiesas lietvedībā esošā lieta (2006.gadā pārbaudītas 5255 lietas).
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 03.06.2020