Oficiālā bāriņtiesu statistika

Drukāt
Informācija par statistikas publicēšanu

Atbilstoši 2017. gada 20. jūnijā MK noteikumiem Nr.352 "Noteikumi par oficiālās statistikas veidlapas paraugu bāriņtiesas darbības jomā un veidlapas aizpildīšanas un iesniegšanas kārtību", Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija apkopo bāriņtiesu iesniegtajās veidlapās iekļauto informāciju un līdz kārtējā gada 1. aprīlim datu kopsavilkumu ievieto VBTAI mājas lapā sadaļā “Oficiālā bāriņtiesu statistika” un iesniedz tās kopsavilkumu Centrālajā statistikas pārvaldē.

 
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 03.12.2020