Noderīga informācija

13.01.2015Drukāt
Par bāriņtiesas priekšsēdētāja, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka un bāriņtiesas locekļa apmācības programmas saturu un apmācības kārtību

Ministru kabineta 2006. gada 5. decembra noteikumu Nr. 984 “Noteikumi par bāriņtiesas priekšsēdētāja, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka un bāriņtiesas locekļa apmācības programmas saturu un apmācības kārtību” 2. punktā noteikts, ka, lai iegūtu speciālās zināšanas par bāriņtiesas funkcijām, uzdevumiem, kompetenci, darba organizāciju, dokumentu izstrādāšanu un noformēšanu, bāriņtiesas darbinieks apgūst mācību programmu ne mazāk kā 150 stundu apjomā (no tām 70 % stundu - teorētiskās nodarbības un 30 % stundu - praktiskās nodarbības). Šo mācību programmas paraugu izstrādā Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija un pēc saskaņošanas ar Labklājības ministriju un Tieslietu ministriju apstiprina Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas priekšnieks.

Informējam, ka ar 2014. gada 22. septembra rīkojumu Nr. 1-1/423 inspekcijas priekšniece L. Rieksta-Riekstiņa  apstiprinājusi pilnveidoto mācību programmu 192 akadēmisko stundu apjomā.

 

Programma atrodama pielikumā.

 


Pievienotie materiāli

 
ProgrammaMeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 16.02.2020