Noderīga informācija

17.01.2011Drukāt
Informācija par apliecību sociālo garantiju nodrošināšanai saņemšanu

 

Saskaņā ar 2005. gada 15. novembra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 857 „Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās” apliecības var saņemt bāriņtiesas priekšsēdētājs vai viņa pilnvarota persona. Pilnvaras nepieciešamas arī pilngadīgajiem jauniešiem, kas paši izņem savas apliecības.

 

Lūgums norādīt pilnvaras termiņu ne ilgāku par izsniegšanas gada 31. decembri.

 

Papildus lūdzam ņemt vērā, ka personai, kura ierodas Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijā saņemt izgatavoto apliecību, līdzi jābūt personu apliecinošam dokumentam.
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 21.01.2020