Metodiskie ieteikumi

Drukāt
Par mutvārdu pilnvarojuma noformēšanu

Administratīvā procesa likuma (turpmāk tekstā – APL) 35.pants paredz, ka administratīvā procesa dalībnieks procesā var piedalīties ar pārstāvja palīdzību vai starpniecību. Turklāt pārstāvis var būt jebkura rīcībspējīga fiziska (tam nav obligāti jābūt juristam) vai juridiska persona ar ierobežojumiem, kas norādīti šā likuma 36.pantā.

 

Sīkāku informāciju lūdzam skatīt pielikumā.

 


Pievienotie materiāli

 
Mutvārdu pilnvarojumsMeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 03.08.2020